Proizvodi

Proizvodi


Okrugli nastavci za čišćenje poda

Pribor

Čišćenje cevi, peskarenje, usisni setovi

Pribor

Četke za pranje, zaštita od prskanja, ulazni vodeni filter

Pribor

Pištolji sa sigurnosnim isključivanjem

Pribor